Трак Топ Рецикъл ЕООД

Извозване на отпадъци, машини под наем и строителни дейностиЗа нас

Фирмата ни „Трак-Топ - Рецикъл” ЕООД е с основен предмет на дейност събиране и депониране на строителни, битови и опасни отпадъци, която дейност упражняваме от месец октомври 2006 г. Притежаваме необходимите документи регламентиращи дейността ни според Закона за Управление на Отпадъците. От 2009 г. притежаваме лиценз за извършване на дейности с опасни отпадъци. В предметът на дейност на фирмата се включват унищожаване на архиви, събаряне на сгради и други дейности свързани с управление на отпадъци

Предлагаме сключване на договори за транспорт на строителни отпадъци до площадка за депониране, рециклиране или преработка, във връзка с реализация на инвестиционни проекти в строителството. Договори, необходими при издаване на разрешително за строеж. Притежаваме Регистрационен документ за дейности с всички групи отпадъци. Разполагаме със сключени договори с депа и площадки за приемане и третиране на отпадъци на територията на София и цялата страна.Извозване на отпадъци

Отделът, работещ в направление строителни и битови отпадъци, разполага с автомобили за извозване на контейнери , голям брой контейнери с обем 3, 4, 6, 7, 25, 30 и 36 кубически метра, както и самосвали.

 • строителни отпадъци
 • опасни отпадъци
 • битови отпадъци
 • Разполагане на желаният брой контейнери на обекта в рамките на 1 ден, считано от дата на подписване на договор.
 • Обслужване на контейнерите най късно в деня, следващ обаждането в нашия офис на лицето за контакт, посочено от Вас. Практиката ни е да не начисляваме цена за престой на контейнер на обект, но бихме желали съдовете да се извозват на 6 -8 дни
 • Фактуриране на услугата при извозване на 4- 6 броя контейнери или един път месечно. Плащането се извършва по посочена от нас банкова сметка.
Waste disposal image

Услуги със строителна техника

Разполагаме със техника от всякакъв вид и с всякакви габарити

 • мини багер
 • комбиниран багер
 • челен товарач
 • самосвали
 • валяци
Constroction equipment

Унищожаване на архиви

Във връзка с все по-големия интерес, фирмата предлага и унищоване на архиви. Архивираните документи се шредират до размери 4x40 мм, след което се рециклират или изгарят. Дейностите се извършват в присъствие на възложителя.

Sredder image

Строително-ремонтни дейности

Предлагаме работници и специалисти с всякаква квалификация, включително и за работа в тежки, опасни, специфични и неблагоприятни условия.

 • покривни работи
 • външно строителство
 • вътрешно строителство
Home repair image

Отзиви

Положителни отзиви за дейността ни могат да бъдат получени от нашите клиенти, сред които са:

Клиент Извършена услуга
„БАЛКАНСТРОЙ” АД Строителен, смесен
„ГЕОСТРОЙ” АД Строителен, смесен, битов
„МОНТАЖИ КО” ЕООД Строителен, опасен
„УНИТРЕЙД 2002” ООД Строителен, вторични суровини
„ХОРИЗОНТ ИВАНОВ” ЕООД Строителен
ПОСОЛСТВО НА ФРГ Строителен, опасен, вторични суровини, архив
НЕМСКО УЧИЛИЩЕ Вторични суровини
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” Строителен,опасен, вторични суровини
РЗИ РУСЕ Опасен
СМДЛ „СТРАТЕГИЯ ЗА ЗДРАВЕ” Опасен
МДЛ „Д- Р НОНЕВИ” ООД Опасен
ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯ Строителен, битов, архив
ОБЕДИНЕНИЕ ГЕОМЕТРО Строителен, битов
СОФСТРОЙ АД Строителен, битов
„БОЯНА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД Строителен
„ДОВЕРИЕ БРИКО” АД Строителен
„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ”ЕАД Строителен
„Лекари без граници- клон България” Опасен
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Опасен
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” Строителен, битов, вторични суровини
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Строителен, битов